Solceller

En av de största solparksanläggningarna på tak i Sverige

I detta projekt installerade vi en solpark på ett företagstak i samarbete med Soltech. Detta projekt blev en av de största solparksanläggningarna installerade på tak i Sverige. Företag strävar efter att främja hållbarhet och minska energiförbrukningen genom användning av solcellslösningar.

Elinstallation på uppdrag av Soltech

I detta projekt så installerade vi en solpark på ett företagstak i en spännande satsning utförd i samarbete med Soltech. Företaget syftar till att främja hållbarhet och minska energiförbrukningen och är starkt engagerade i miljöomställningen och önskar aktivt delta genom att använda solcellslösningar. Detta är idag en av de största solparksanläggningarna på tak i Sverige.

Projektets syfte

Huvudsyftet med detta projekt var att möjliggöra minskad energiförbrukning samtidigt som det bidrog till den gröna energiomställningen. Genom att använda solceller som en ren och förnybar energikälla strävar företaget efter att minska sin miljöpåverkan och driva sin verksamhet på ett mer hållbart sätt.

Projektets utmaningar

En av de utmanande aspekterna i projektet var att säkerställa en tillförlitlig leverans av nätstationen som krävdes för solcellsanläggningen. Detta krävde noggrann planering och koordinering för att undvika onödiga förseningar.

Lösningar och kommunikation

Under projektets gång har vår öppna kommunikation varit avgörande. Vi har samarbetat nära Soltech för att identifiera och lösa eventuella problem och utmaningar som har uppstått. Detta har möjliggjort smidig framsteg i projektet och skapat en stark samarbetsanda.

Projektets resultat

Även om projektet ännu inte är helt avslutat, har det redan resulterat i en nöjd kund. Soltech är nöjda med hur projektet har utvecklats och är glada över att det varit smidigt hittills.

Påverkan och framtiden

Projektet förväntas positivt påverka både Soltech och deras slutkund genom en minskad energiförbrukning och en grönare energikälla. Detta kommer att gynna miljön och hjälpa till att driva miljöomställningen framåt.

Kundens feedback

Soltech har uttryckt sin nöjdhet med vårt arbete och har framfört positiv feedback. Vi är glada över att ha kunnat uppfylla deras förväntningar och ser fram emot att fortsätta vårt samarbete. Vi ser detta projekt som ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid och är stolta över att ha varit en del av det. Projektet är ett exempel på hur vårt engagemang för kvalitet och samarbete leder till framgångsrika resultat och nöjda kunder.
Hållbar & miljövänlig energi
Smidig projektgenomförande
Öppen kommunikation

Kundreferenser