Högspänningsinstallationer

Frekvensreglering i nätet i samarbete med Soltech

I samarbete med Soltech genomförde vi Varberg BESS-projektet, vars huvudsakliga mål var att bygga ett avancerat batterilager för att säkerställa en stabil elförsörjning och bidra till en mer hållbar energihantering i regionen.

Projekt Varberg BESS - Ett stort steg mot pålitlig elförsörjning

Som underentreprenör åt Soltech fick vi vara med och bygga ett batterilager för att kunna stödja elnätet vid behov och möjliggöra en mer hållbar och pålitlig elförsörjning åt Varberg Energi.

Bakgrund och utmaningar

Varberg BESS-projektet, genomfört i samarbete med Soltech, hade som huvudmål att skapa ett avancerat batterilager för att säkerställa en stabil elförsörjning. Detta projekt stötte på utmaningen att vara det första större batterilagret som både vi och Soltech byggde. Den tekniska komplexiteten och behovet av nytänkande lösningar krävde intensiva möten och diskussioner för att säkerställa en framgångsrik implementering.

Vår roll och högspänningsinstallationer

Vi är specialister inom högspänningsinstallationer och tog på oss ansvaret för att säkerställa en pålitlig och effektiv elförsörjning för Varberg BESS. Vår expertis inom högspänningsmiljöer gör oss ledande inom området. Genom att kombinera teknisk skicklighet och djup förståelse för högspänningsanläggningar kunde vi implementera en högpresterande installation som överträffade alla krav och standarder. Vår erfarenhet och dedikation till högspänningsprojekt gör oss till pålitliga leverantörer.

Resultat och framtiden

Varberg BESS är nu en viktig resurs för att stödja elnätet i Varberg och har hjälpt till att säkerställa en stabil elförsörjning i området. Framtiden ser ljus ut med möjligheten att fortsätta utveckla och bygga liknande avancerade batterilager för att möta regionens ökande behov av energilagring. Vi fortsätter att vara en pålitlig partner som strävar efter att skapa säkra och kraftfulla anslutningar för att driva verksamheter med tillförlitlighet och effektivitet. Kontakta oss för att diskutera dina högspänningsbehov och hur vi kan hjälpa dig att uppnå framgångsrika resultat.
Stabilt elförsörjningssystem
Teknologiskt pionjärarbete
Hållbar energihantering
Framtidsinriktat energiprojekt

Kundreferenser