Installation

Perstorp laddepå samt batterilager

I samarbete med Rifil och Soltech har vi fått installera laddepå med batterilager. Rifil ansvarade för att bygga en avancerad laddpark för lastbilar, medan Soltech tog hand om installationen av ett batterilager.

Ett samarbete mellan Rifil, Soltech & Kraft och Montage

Huvudmålet med detta projekt var att skapa en kraftfull elinfrastruktur som möjliggör snabb och pålitlig laddning av lastbilar samtidigt som den bidrar till att säkerställa en stabil elförsörjning i regionen. Detta syftar till att främja övergången till grön energi och förbättra transportsektorns hållbarhet.

Varför utfördes projektet?

Projektet genomfördes för att möta det växande behovet av laddinfrastruktur för tunga fordon i Sverige. Dessutom skulle batterilagret användas för att stärka upp elnätet och säkerställa en konstant elförsörjning, vilket är avgörande för att stödja en hållbar framtid.

Projekttid

Projektet har pågått under ungefär sex månader och förväntas slutföras i mars 2024. Detta inkluderar noggrann planering och installation för att säkerställa hög kvalitet och funktionalitet.

Hantering av utmaningar

Genom vår erfarenhet av liknande installationer har vi lyckats övervinna eventuella utmaningar i projektet. Vår expertis och erfarenhet inom elinstallationer har möjliggjort smidiga framsteg och minskad risk för problem. Detta projekt var en framgångsrik satsning som främjar grön energi och hållbarhet. Genom noggrann planering och kvalitetsarbete hjälper vi till att bygga en starkare och mer hållbar framtid.
Laddinfrastruktur
Stötta elnätet
Pålitlig laddning
Kraftfull elinfrastruktur

Kundreferenser