Fordonsladdning

Sveriges största publika laddstation

Tillsammans med Rifil etablerade vi Sveriges största publika laddstation för elbilar och lastbilar och ett helhetskoncept med restaurang, toaletter, obemannad kiosk och betalsystem. Det resulterade i en smidig laddningsupplevelse och ledde till nöjda kunder.

Laddstation för elbilar och lastbilar

Projektets huvudsakliga syfte var att etablera en publik laddstation för elbilar och lastbilar. Detta skulle ge bättre förutsättningar för fordonsägare att ladda sina fordon och främja övergången till grönare energilösningar. Projektet genomfördes för att möjliggöra för elbil- och lastbilsägare att enkelt ladda sina fordon. Detta svarar på det växande behovet av hållbara transportalternativ och minskat beroende av fossila bränslen.

Lösningar och hantering av utmaningar

Vår största utmaning var leveranstiden för nätstationen men genom noggrann projektering innan projektstart undvek vi problem under själva projektet. Öppen dialog med kunden har varit nyckeln till att hitta lösningar tillsammans och övervinna hinder.

Nya smarta idéer

Rifil kom med många innovativa inslag, som ett helhetskoncept med restaurang, toaletter, obemannad kiosk och betalsystem. Denna idé var nyskapande och det var väldigt spännande att få vara en del av ett sådant projekt. Projektet tog ca 8 månader att färdigställa.

Resultat och påverkan

Projektet resulterade i Sveriges största publika laddstation vid den aktuella tiden. Det har positivt påverkat kunden genom att erbjuda möjligheter till verksamhetsutveckling och ledde till ett fortsatt samarbete för att bygga flera nya orter i bland annat Perstorp, Höör och Hörby.

Kundens feedback

Kunden är nöjd med vårt arbete och har uttryckt intresse för framtida samarbeten. Det positiva omdömet från kunden bekräftar kvaliteten och resultatet av vårt arbete.
Laddstation för elbilar och lastbilar
Innovativa ideér
Främjat hållbarhet

Kundreferenser